آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه: 40*60


ابعاد باکس: ندارد


ابعاد کابینت: 40*60