آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه: 50*70


ابعاد باکس: 23*70


ابعاد کابینت: 60*40