توالت فرنگی یاریس شرکت مروارید

۵۹۰۰۰۰۰۰ ریال

توالت فرنگی یاریس شرکت مروارید

_________________________________________________________________________________________________

نام طرح :

یاریس

برند :

مروارید

کاربرد :

فرنگی

اندازه آکس:

21.3 سانتیمتر

اندازه طول :

49.3 سانتیمتر

اندازه عرض :

34.4 سانتیمتر

نوع تخلیه :-