توالت فرنگی یاتو yato 3373

۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

توالت فرنگی یاتو yato 3373

________________________________________________________________________________________________________

اکس                                            25
تخلیه دو زمانه                               دارد
سیستم تخلیه                              تک شوتینگ
لعاب ضد جرم                                NANO GLAZE

درب آرام بند                                  دارد