توالت فرنگی چینی کرد مدل کانسپت تخلیه واش دان اکس19

توالت فرنگی چینی کرد مدل کانسپت تخلیه واش دان اکس19

۵۹۶۰۰۰۰۰ ریال ۵۳۶۴۰۰۰۰ ریال

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10

 

توضیحات

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10