توالت فرنگی چینی کرد مدل مگنولیا تخلیه واش دان اکس 19

توالت فرنگی چینی کرد مدل مگنولیا تخلیه واش دان اکس 19

۷۴۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۶۷۸۰۰۰۰ ریال

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10

 

توضیحات

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان اکس 19

خروجی 10