توالت فرنگی چینی کرد مدل لیندا تخلیه واش دان اکس20

توالت فرنگی چینی کرد مدل لیندا تخلیه واش دان اکس20

۷۲۶۴۰۰۰۰ ریال ۶۵۳۸۰۰۰۰ ریال

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10

 

توضیحات

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10