توالت فرنگی چینی کرد مدل لیندا بیده دار (شیر سردو گرم )تخلیه واش دان اکس 19

توالت فرنگی چینی کرد مدل لیندا بیده دار (شیر سردو گرم )تخلیه واش دان اکس 19

۸۶۶۴۰۰۰۰ ریال ۷۷۹۸۰۰۰۰ ریال

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10

 

توضیحات

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان اکس 19

خروجی 10