توالت فرنگی چینی کرد مدل انتریوم اکس 20 خروجی 10 بدون بیده

توالت فرنگی چینی کرد مدل انتریوم اکس 20 خروجی 10 بدون بیده

۴۸۸۵۰۰۰۰ ریال

مشخصات : سیستم تخلیه توربو جت 

اکس 22 

 

توضیحات

مشخصات : سیستم تخلیه واش دان خروجی 10

اکس 20