توالت فرنگی چینی کرد مدل انتریوم اکس 20 خروجی 10 بدون بیده

توالت فرنگی چینی کرد مدل انتریوم اکس 20 خروجی 10 بدون بیده

۷۰۹۷۰۰۰۰ ریال ۶۳۸۷۰۰۰۰ ریال

مشخصات : سیستم تخلیه واش دان خروجی 10

اکس 20

 

توضیحات

مشخصات : سیستم تخلیه واش دان خروجی 10

اکس 20