توالت فرنگی چینی کرد مدل انتریوم اکس 20 خروجی 10 بیده دار (شیر سرد وگرم )

توالت فرنگی چینی کرد مدل انتریوم اکس 20 خروجی 10 بیده دار (شیر سرد وگرم )

۸۴۹۷۰۰۰۰ ریال ۷۶۴۷۰۰۰۰ ریال

مشخصات : سیستم تخلیه واش دان خروجی 10

اکس 20

 

توضیحات

مشخصات : سیستم تخلیه واش دان خروجی 10

اکس 20