توالت فرنگی چینی کرد مدل ارتا اکس 20 خروجی 10بیده دار |(شیر سردو گرم )

توالت فرنگی چینی کرد مدل ارتا اکس 20 خروجی 10بیده دار |(شیر سردو گرم )

۸۶۶۴۰۰۰۰ ریال ۷۷۹۸۰۰۰۰ ریال

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10

 

توضیحات

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10