توالت فرنگی رومینا شرکت مروارید

۷۴۶۰۰۰۰۰ ریال

توالت فرنگی رومینا شرکت مروارید

_________________________________________________________________________________________________

نام طرح :

رومینا

برند :

مروارید

کاربرد :

فرنگی

اندازه آکس:

22 سانتیمتر

اندازه طول :

69.3 سانتیمتر

اندازه عرض :

36.3 سانتیمتر

نوع تخلیه :-