ادرینا شیر روشویی پایه بلند مدل نیلوفر طلایی

۱۶۲۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۹۳۹۰۰ ریال

ادرینا شیر روشویی پایه بلند مدل نیلوفر طلایی

_________________________________________________________________________________________________

شیر روشویی پایه بلند

رنگ:طلایی