ادرینا شیر روشویی پایه بلند مدل نیلوفر سفید

۱۵۹۱۰۰۰۰ ریال ۱۴۷۹۶۳۰۰ ریال

ادرینا شیر روشویی پایه بلند مدل نیلوفر سفید

_________________________________________________________________________________________________

شیر روشویی پایه بلند

رنگ:سفید