آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه: 41*70


ابعاد باکس: ندارد


ابعاد کابینت: 70*80