فلاش تانک طنابی دکمه ای قهرمان

۷۲۵۰۰۰۰ ریال

1- جدیدترین فلاش تانک تولید شده در کارخانه قهرمان

2- مجهز به  طناب و دکمه ی تخلیه ی فلاش تانک

3- دارای محفظه ی 6 لیتری آب