فلاش‏ ‏تانک‏ توکار ایران مدل ‏کلاسیک (سرویس های ایرانی)

فلاش‏ ‏تانک‏ توکار ایران مدل ‏کلاسیک (سرویس های ایرانی)

۴۱۶۰۰۰۰۰ ریال

فلاش تانک تولید شده در کارخانه فلاش تانک ایران