فلاش‏ ‏تانک‏ توکار ایران مدل ‏کلاسیک (سرویس های ایرانی)+کلید

فلاش‏ ‏تانک‏ توکار ایران مدل ‏کلاسیک (سرویس های ایرانی)+کلید

۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۳۰۴۰۰۰۰ ریال

فلاش تانک تولید شده در کارخانه فلاش تانک ایران