فلاش‏ ‏تانک‏ ایران مدل اسلیم فوق باریک

فلاش‏ ‏تانک‏ ایران مدل اسلیم فوق باریک

۷۴۵۰۰۰۰ ریال

 فلاش تانک تولید شده در کارخانه فلاش تانک ایران