راسان ‏آفتابه‏ اهرمی ‏لوتوس‏ ‏کروم‏

۸۴۶۳۰۰۰ ریال

راسان ‏آفتابه‏ اهرمی ‏لوتوس‏ ‏کروم‏‏

_________________________________________________________________________________________________

شیر آفتابه‏ اهرمی (توالت)

رنگ: ‏کروم