راسان ‏آفتابه‏ اهرمی هلیا

۷۰۱۲۰۰۰ ریال

راسان ‏آفتابه‏ اهرمی هلیا

_________________________________________________________________________________________________

شیر آفتابه‏ اهرمی (توالت)

رنگ: ‏کروم