راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏پاپیون‏

۱۰۶۹۸۰۰۰ ریال

راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏پاپیون‏‏‏‏‏

_________________________________________________________________________________________________

شیرسینک‏ اهرمی (ظرفشویی- آشپزخانه)

رنگ: ‏کروم