راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد‏

۲۳۰۲۳۰۰۰ ریال

راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد‏

_________________________________________________________________________________________________

شیرسینک‏ اهرمی (ظرفشویی- آشپزخانه)

رنگ: رزگلد