راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد‏

۳۱۴۵۰۰۰۰ ریال

راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد‏

_________________________________________________________________________________________________

شیرسینک‏ اهرمی (ظرفشویی- آشپزخانه)

رنگ: رزگلد