راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏آتیس‏ ‏کروم‏

۱۴۴۲۰۰۰۰ ریال

راسان شیرسینک‏ اهرمی ‏آتیس‏ ‏کروم‏ (ظرفشویی- آشپزخانه)

_________________________________________________________________________________________________

شیرسینک‏ اهرمی ‏آتیس‏ ‏کروم‏

رنگ: ‏کروم