راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏پالادیوم‏ ‏طلایی‏

۱۷۹۵۰۰۰۰ ریال

راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏پالادیوم‏ ‏طلایی‏‏‏

_________________________________________________________________________________________________

شیر روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی

رنگ: طلایی