راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد‏

۲۳۰۴۹۰۰۰ ریال

راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد

_________________________________________________________________________________________________

شیر روشویی بلند

رنگ: رزگلد