راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏آلیس‏ ‏طلایی‏

۲۶۷۳۰۰۰۰ ریال

راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏آلیس‏ ‏طلایی‏‏‏

_________________________________________________________________________________________________

روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی

رنگ: طلایی