راسان دوش‏ اهرمی ‏پالادیوم‏ ‏طلایی‏

۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال

راسان دوش‏ اهرمی ‏پالادیوم‏ ‏طلایی‏‏‏‏

_________________________________________________________________________________________________

شیر دوش‏ اهرمی

رنگ: طلایی