راسان آفتابه‏ اهرمی ‏پاپیون‏

۱۱۹۳۰۰۰۰ ریال

راسان آفتابه‏ اهرمی ‏پاپیون‏‏‏

_________________________________________________________________________________________________

شیر آفتابه‏ اهرمی (توالت)

رنگ: ‏کروم