راسان آفتابه‏ اهرمی ‏پالادیوم‏ ‏طلایی‏

۱۶۷۸۰۰۰۰ ریال

راسان آفتابه‏ اهرمی ‏پالادیوم‏ ‏طلایی‏‏

_________________________________________________________________________________________________

شیر آفتابه‏ اهرمی (توالت)

رنگ: طلایی