توالت فرنگی یاتو yato 9910

۸۹۰۰۰۰۰۰ ریال

 توالت فرنگی یاتو yato 9910  اکس 30

________________________________________________________________________________________________________

اکس                          25
تخلیه دو زمانه             دارد
سیستم تخلیه            تک شوتینگ
لعاب ضد جرم              NANO GLAZE

درب آرام بند                 دارد