توالت فرنگی یاتو yato 915

۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال

 توالت فرنگی یاتو yato 915

________________________________________________________________________________________________________

اکس                          25
تخلیه دو زمانه             دارد
سیستم تخلیه            تک شوتینگ
لعاب ضد جرم              NANO GLAZE

درب آرام بند                 دارد