توالت فرنگی یاتو yato 912

۱۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال

توالت فرنگی یاتو yato 912

________________________________________________________________________________________________________

اکس                                     22

تخلیه دو زمانه                       دارد
سیستم تخلیه                      تک شوتینگ
لعاب ضد جرم                        NANO GLAZE

درب آرام بند                          دارد