توالت فرنگی یاتو yato 910

۱۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال

توالت فرنگی یاتو yato 910

_______________________________________________________________________________________________________

اکس                       25

تخلیه دو زمانه          دارد
سیستم تخلیه         تک شوتینگ
لعاب ضد جرم           NANO GLAZE

درب آرام بند             دارد