توالت فرنگی واردات مشکی و نقره ای اکس 25

۱۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال

مشخصات : سیستم تخلیه توربو جت 

اکس 22 

 

توضیحات

مشخصات : سیستم تخلیه توربو جت(3شوتینگ )

اکس 25