کرومات شیر روشویی مدل 13701RG

________________________________________________________________________________________________

شیر توکاسه 

رنگ:رز گلد