ادرینا شیر ظرفشویی مدل نیلوفر سفید

_________________________________________________________________________________________________

شیر ظرفشویی

رنگ:سفید