ادرینا شیر روشویی پایه بلند مدل نیلوفر کروم

_________________________________________________________________________________________________

شیر روشویی پایه بلند

رنگ:کروم