ادرینا شیر روشویی مدل هلن کروم

_________________________________________________________________________________________________

شیر روشویی

رنگ: کروم